அறிவியல் வாரம் 2020 / Projektwochen 2020

கோடைகால விடுமுறை கழித்து தமிழாலயம் மீண்டும் ஆரம்பமாகிய பொழுது நங்கள் முற்கூட்டியே திட்டமிடப்படி அறிவியல் வாரம் என்னும் தலைப்பில் மாணவர்களுக்கான செயல்வழிக் கல்வி நடைமுறையினை அறிமுகப்படுத்தியிருந்தோம். அவர்களின் ஆர்வத்தை அதிகரிக்கும்…

Schulstart 2020/2021

Liebe Schülerinnen, Eltern und Lehrkräfte, nach dieser langen Pause aufgrund der Corona Pandemie und den Sommerferien beginnt am 15.08.2020 wieder der Unterricht unter besteimmten Bedingungen in Thamilalayam Berlin e.V.. In diesem Fall

Corona- Hilfspakete an unsere Heimat!

Die Ausgangsbeschränkungen aufgrund der aktuellen Corona Krise in unserer Heimat haben zu Arbeitslosigkeit geführt.  Für viele Familien, die dadurch im Existenzminimum leben, wurde mit der Spende, die Sie am 01.04.2020 sendeten, Essen…

பயன் தரும் நூல்கள்

?பாரதியார் கவிதைகள் ?எடிசன் ?மாக்ஸ் எனும் மனிதர் ?சுதந்திர வேட்கை - அடேல் பாலசிங்கம் ?யாழ்ப்பாண நூல் நிலையம் ?தியாகதீபம் திலீபன் 12 நாட்கள் ?தமிழீழம் என் தாகம் ?சுதுமலைப் பிரகடனம் ?இஸ்லாமியத் தமிழரும் தமழீழ விடுதலைலப் போராட்டமும்…

Nothilfe in Eelam!

Nothilfe in Eelam! Aufgrund der Flutkatastrophe in der Heimat wurden auf der Weihnachtsfeier, die vom Thamilalayam Berlin veranstaltet wurde, Spenden gesammelt. Damit wurden 100 Fliegennetze an Opfer der Katastrophe, unteranderem auch…