அறிவியல் வாரம் 2020 / Projektwochen 2020

கோடைகால விடுமுறை கழித்து தமிழாலயம் மீண்டும் ஆரம்பமாகிய பொழுது நங்கள் முற்கூட்டியே திட்டமிடப்படி அறிவியல் வாரம் என்னும் தலைப்பில் மாணவர்களுக்கான செயல்வழிக் கல்வி நடைமுறையினை அறிமுகப்படுத்தியிருந்தோம். அவர்களின் ஆர்வத்தை அதிகரிக்கும் வண்ணம் ஒவ்வொரு வகுப்பிற்கும் வெவ்வேறு தலைப்புகளை இளம் ஆசிரியர்கள் தேர்ந்தெடுத்து, மூத்த ஆசிரியர்களின் உதவியோடு இவற்றினைத் தயார் படுத்தினார்கள்.  Nach den langen Sommerferien startete Thamilalayam Berlin e.V.  mit einem Projekt. Hier sollten die Schüler*innen nicht direkt mit dem… அறிவியல் வாரம் 2020 / Projektwochen 2020 weiterlesen

Veröffentlicht am
Kategorisiert in Projekete

Corona- Hilfspakete an unsere Heimat!

Die Ausgangsbeschränkungen aufgrund der aktuellen Corona Krise in unserer Heimat haben zu Arbeitslosigkeit geführt.  Für viele Familien, die dadurch im Existenzminimum leben, wurde mit der Spende, die Sie am 01.04.2020 sendeten, Essen gekauft. Die gesamte Summe beträgt Hunderttausend Rupien (100.000, -). Davon wurden 100 Familien mit notwendigen Produkten im Wert von 1025 Rupien versorgt. Die… Corona- Hilfspakete an unsere Heimat! weiterlesen

Nothilfe in Eelam!

Nothilfe in Eelam! Aufgrund der Flutkatastrophe in der Heimat wurden auf der Weihnachtsfeier, die vom Thamilalayam Berlin veranstaltet wurde, Spenden gesammelt. Damit wurden 100 Fliegennetze an Opfer der Katastrophe, unteranderem auch Hilfsbedürftigen gespendet. Dies wurde vom Anführer des Kilinochi „Mattruvaluvulor“ Vereins Umakanthan organisiert und ausgeführt. Wir bedanken uns im Namen des Volkes in der Heimat… Nothilfe in Eelam! weiterlesen

Veröffentlicht am
Kategorisiert in Projekete

அகரம் எழுதி அரிச்சுவடி ஓதி தமிழ் ஊட்டி வளர்ப்போம் !!!Traditionelles Beginn schreiben zu lernen

அகரம் எழுதி அரிச்சுவடி ஓதி தமிழ் ஊட்டி வளர்ப்போம் !!! “ , பேர்லின் தமிழாலயத்தில் இவ்வருடம் மீண்டும் புதிய மழலையர்களுக்கு நடைபெற்ற வரவேற்புவிழா ஈழத்தமிழர்களின் வாழ்வியலில் ‚ஏடுதொடக்கல்‘ என்னும் நிகழ்வு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகின்றது. இன்றும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக நடைமுறையில் உள்ளது. ஈழத்தமிழர்களின் வாழ்வியலில் கல்வி பெறும் முக்கியத்துவத்தைக் கண்டறிய ஏடுதொடக்கல் நிகழ்வையும் ஒரு சான்றாகக் கொள்ளலாம்.ஏடுதொடக்கல் நிகழ்வுக்குச் சமய நம்பிக்கைகளுக்கு அப்பால் ஒரு சமூக இயங்கு நிலை உள்ளது என்பது முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது.… அகரம் எழுதி அரிச்சுவடி ஓதி தமிழ் ஊட்டி வளர்ப்போம் !!!Traditionelles Beginn schreiben zu lernen weiterlesen

Veröffentlicht am
Kategorisiert in Projekete

„Kindern ein Lächeln schenken“ – Schuhkartonaktion

„Kindern ein Lächeln schenken“ – In diesem Sinne wurde von den Berliner Jugendlichen eine Schuhkartonaktion organisiert. Heute können wir sagen, dass nach den Erfolgen in den vergangenen Jahren wir dieses mal von der Freude dieser Kinder überwältigt sind. Auch dieses Mal ist es uns gelungen, durch die Aktion vielen Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern.… „Kindern ein Lächeln schenken“ – Schuhkartonaktion weiterlesen

Veröffentlicht am
Kategorisiert in Projekete