தமிழாலய முக்கிய தகவல்கள்

தமிழாலய முக்கிய நிகழ்வுகள் பின்வருமாறு பதிவிடப்பட்டுள்ளது.இங்கே அழுத்தவும்.
Wichtige Termine der Thamilalayam Berlin.

http://www.thamilalayamberlin.de/termine/